Τα υλικά που χρησιμοποιούμε

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε


με στόχο να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα ενώ δεσμευόμαστε για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.Δεσμευόμαστε να ενσωματώνουμε βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές σε όλα τα εταιρικά επίπεδα,
Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση οργανικού βαμβακιού και ανακυκλωμένων υλικών.
Γι' αυτό χτίσαμε τη βουλγαρική μάρκα μόδας RUDI με βάση την αρχή: πιο συνειδητή παραγωγή και κατανάλωση μόδας.
«Για εμάς η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα».